boki

ОБНАВЉАЊЕ ТКИВА

Процес обнављања се у нашем организму одвија непрестано. Свакодневно је уочљив на коси, ноктима, кожи, а мање приметан на костима и унутрашњим ткивима. За обнављање ткива неопходно је присуство једне од централних природних сила – магнетског поља. Природно магнетско поље Земље доприноси правилном одвијању процеса обнављања ћелија обухватајући целокупан живи свет. Констатовано је да се интензитет магнетског поља Земље у протеклих 500 година преполовио и да је сав живи свет “гладан” магнетизма. Због тога је увођење додатне терапије одређеним вештачким магнетима који имају карактеристике као природни магнетизам Земље, само појачане индукције, испољило терапијске ефекте. Уз локално дејство МАДУ магнета потврђени су побољшани регенеративни процеси.

obnavljanje-tkiva

 

 

bokiОБНАВЉАЊЕ ТКИВА
read more

Стручне Објаве

u-Ordinaciji-s-Trakama

Прим. др Душанка Мандић је до 2017. године објавила око 200 стручних и научних радова.

У списку радова се од броја 77 наводе они којима је обухваћено деловање електромагнетског/магнетског поља на здравље људи.


Списак радова у наставку текста је писан латиницом због навођења оригиналних назива података у документима.

 1. Mandić D.: Analiza invalidnosti 1975/76. godine na području opštine Bosanska Gradiška sa osvrtom na profesionalna oštećenja; Međunarodni simpozijum “Onesposobljavanje produktivnog stanovništva”, organizator Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu SFRJ; Cavtat 1977;
 2. Mandić D., Eukić B.: Prevalencija hipertenzije kod radnika pregledanih preventivno (prethodni pregledi za zaposlenje i kontrolno-periodični pregledi) sa osvrtom na radnu sposobnost; XVIII jugoslovenski seminar medicine rada; Crikvenica, 1977;
 3. Mandić D.: Ocena radne sposobnosti i hipertenzija; sastanak Lekarskog društva BiH; Banja Luka – Bosanska Gradiška, 1977;
 4. Mandić D., Čaprić V., Adamov Z.: Organizacija zdravstvene zaštite u rudnicima SR Srbije (van SAP); III jugoslovenski simpozijum o pneumokoniozama; Sokobanja, 1979;
 5. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D., Adamov Z.: Iskustva iz rada na prevenciji pneumokonioza u jami RTB-a Bor; III jugoslovenski simpozijum o pneumokoniozama; Sokobanja, 1979;
 6. Mandić D., Vukadinović Đ., Laban Lj.: Metodološki pristup organizaciji službe za zdravstvenu zaštitu radnika u jednoj termoelektrani velikog kapaciteta; V jugoslovenski kongres medicine rada; Ohrid, 1979;
 7. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D., Adamov Z.: Evaluacija zdravstvenog stanja i radne sposobnosti vozača teških kamiona na površinskom kopu RTB-a Bor za period 1970-1978. godine; V jugoslovenski kongres medicine rada; Ohrid, 1979;
 8. Vukadinović Đ., Međedović M., Mandić D.: Elaborat – Program za razvoj i dogradnju radnih prostorija dispanzera za medicinu rada pri medicinskom centru „Veljko Vlahović“ u Majdanpeku; stručni kolegijum Instituta za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“; Beograd, 1978;
 9. Vukadinović Đ., Laban Lj., Mandić D., Međedović M.: Elaborat – Program za zdravstvenu zaštitu radnika u TE “Nikola Tesla”; Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu „Dr Dragomir Karajović“; Beograd, 1979;
 10. Međedović M., Laban Lj., Mandić D.: Analiza razvoja i rada službe medicine rada u SR Srbiji bez SAP do 31.12.1978. godine i Analiza razvoja i rada službe medicine rada SR Srbije bez SAP po regionima 1978. godine; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Beograd, 1980;
 11. Mandić D., Međedović M., Laban Lj., Đorđević V: Analiza razvoja i rada službe medicine rada u SR Srbiji bez SAP do 31.12.1979. godine i Analiza razvoja i rada službe medicine rada SR Srbije bez SAP po regionima 1979. godine; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Beograd, 1981;
 12. Čaprić V., Vasilevski M., Mandić D.: Evaluacija pneumokonioza kod 22 radnika kopača i pomoćnika kopača u jami RTB u Boru; sastanak SLD – Sekcija za medicinu rada SR Srbije; Leskovac, 1980;
 13. Mandić D., Međedović M., Laban Lj., Đorđević V: Analiza organizovanosti i kadrovskih problema u delatnosti medicine rada SR Srbije bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada; Beograd, 1981;
 14. Laban Lj., Mandić D., Tasić M., Čaprić V.: Ocena efikasnosti zdravstvene zaštite radnika; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 15. Međedović M., Tasić M., Laban Lj., Mandić D.: Razvoj i organizacija medicine rada u SR Srbiji; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 16. Međedović M., Mandić D., Laban Lj., Čaprić V., Tasić M.: Minimum mera preventivne zdravstvene zaštite u medicini rada; XX međunarodni kongres medicine rada; Kairo, Egipat, 1981;
 17. Ćurčić A., Mihaldžić N., Stojisavljević D., Čaprić V., Mandić D.: Rezultati istraživanja uslova rada i posledica u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom sa ciljem utvrđivanja dužine trajanja radnog veka; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 18. Čaprić V., Mandić D., Međedović M.: Organizacija službe i problemi zdravstvene zaštite rudara rudnika uglja sa jamskim kopom SR Srbije; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 19. Čaprić V., Mandić D., Tačević S., Janković M.: Specifičnosti morbiditeta kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 20. Čaprić V., Janković M., Tačević S., Mandić D.: Povrede na radu i povrede van rada kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 21. Čaprić V., Tačević S., Mandić D., Janković M.: Invalidnost kod kopača i pomoćnika kopača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom u SR Srbiji; V jugoslovenski simpozijum – Preventivna zaštita u rudarstvu i metalurgiji; Zenica, 1981;
 22. Međedović M., Čaprić V., Mandić D.: Izveštaj o sprovođenju zaključaka Skupštine Republičke zajednice i Republičkog odbora sindikata radnika industrije i rudarstva o unapređenju zdravstvene zaštite u rudnicima i o realizaciji plana opremanja kapaciteta osnovne zdravstvene zaštite i medicine rada u rudnicima uglja, metala i nemetala sa jamskim kopom; Skupština oba veća Republičkog SIZ-a zdravstvene zaštite; Skupština SR Srbije; 1980. i 1981. godina;
 23. Laban Lj., Kilibarda M., Popović D., Videnović R., Mandić D.: Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti u izgradnji Zavoda za zaštitu na radu i medicine rada u SR Crnoj Gori u Nikšiću; Institut za medicinu rada, Beograd u saradnji sa Zavodom zaštite na radu, Niš, 1981;
 24. Kilibarda M., Međedović M., Mandić D.: Predlog plana razvoja medicine rada za period 1981-1985 god.; Institut za medicinu rada i Republička stručna komisija za medicinu rada; Beograd, 1980;
 25. Međedović M., Mandić D.: Nacrt srednjoročnog plana razvoja službe medicine rada u SR Srbiji (van pokrajina) za period 1981-1985. godine; Republička zajednica zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, Beograd i Institut za medicinu rada, Beograd; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada; Aranđelovac, 1981;
 26. Kilibarda M., Videnović R., Mandić D.: Plan investicija za institucije medicine rada od interregionalnog i regionalnog značaja u SR Srbiji (bez SAP) od 1981-1985; sednica Republičke stručne komisije za medicinu rada, Beograd, 1981;
 27. Mandić D., Čaprić V., Tačević S., Kojadinović M.: Specifičnosti morbiditeta kod jamskih vozača u rudnicima uglja sa jamskom eksploatacijom SR Srbije; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 28. Čaprić V., Međedović M., Kojadinović M., Mandić D.: Apsentizam u jamskih vozača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom SR Srbije; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 29. Mandić D., Kilibarda M., Međedović M., Laban Lj., Potkonjak V., Pašalić M., Brnović R., Đorđević R., Sredojević M.: Izveštaj o izvršenju plana rada zdravstvene zaštite radnika za period od 1976. do 1980. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, Skupština SIZ zdravstvene zaštite; Beograd, 1982;
 30. Ljubojević B., Mandić D., Janković M., Spasojević B: Uticaj uslova rada na prevalenciju meniskopatija u jamskih radnika; VIII simpozijum – Epidemiološki problemi u zaštiti i unapređenju čovekove radne sredine; Pula, 1982;
 31. Mandić D., Popović D., Videnović R., Đorđević V.: Analiza ostvarivanja srednjoročnog plana razvoja medicine rada 1981-1985. godine, u periodu 1981. godine, 1982. godine u SR Srbiji bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 32. Čaprić V., Mandić D: Specifičnosti morbiditeta u jamskih vozača u rudnicima uglja sa podzemnom eksploatacijom SR Srbije; VI kongres medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1983;
 33. Mandić D., Čaprić V., ĐorđevićV.: Zdravstvena zaštita radnika zaposlenih u rudnicima sa jamskim kopom u SR Srbiji bez SAP; VI kongres medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1983;
 34. Mandić D., Matić-Ćorić N.: Operativni plan za sprovođenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih organizacija u oblasti medicine rada u 1983. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 35. Mandić D, Međedović M., Čaprić V., Videnović R., Đorđević V.: Plan razvoja zdravstvene zaštite u rudnicima uglja sa jamskim kopom u SR Srbiji bez teritorija SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1983;
 36. Mandić D., Kalić-Filipović D., Popović D., Međedović M.: Izvodi iz izveštaja izvršenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1983. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 37. Mandić D., Laban Lj., Matić-Ćorić N.: Operativni plan za sprovođenje nadzora nad stručnim radom zdravstvenih organizacija u oblasti medicine rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 38. Kilibarda M., Videnović R., Laban Lj., Milosavljević Ž., Mandić D: Mesto i uloga zavoda za medicinu rada u zdravstvenoj zaštiti; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 39. Mandić D., Videnović R., Popović D.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbiji bez SAP; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1984;
 40. Mandić D.: Izveštaj o radu Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 41. Mandić D.: Plan rada Republičke stručne komisije za medicinu rada za 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 42. Mandić D.: Izveštaj o sprovedenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 43. Mandić D.: Operativni plan nadzora nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 44. Mandić D.: Smernice za pripremanje plana razvoja zdravstvene zaštite radnika u SR Srbiji za period 1986-1990. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 45. Mandić D.: Osvrt na plan razvoja zdravstvene zaštite za period 1986-1990. godine – Medicina rada; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1985;
 46. Mandić D.: Izveštaj o izvršenom nadzoru nad stručnim radom u oblasti medicine rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 47. Laban Lj., Popović D., Videnović R., Mandić D.: Aktuelni problemi medicine rada u SR Srbiji; Sekcija za medicinu rada Srpskog lekarskog društva, 1985;
 48. Mandić D., Čaprić V.: Predlog organizacije medicine rada u rudarstvu – zdravstvena zaštita i zdravstveno stanje rudara; Simpozijum „Medicina rada u rudarstvu“, Despotovac, 1985;
 49. Mandić D.: Izveštaj o radu Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1985. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 50. Mandić D.: Plan rada Republičke stručne komisije za medicinu rada u 1986. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 51. Mandić D., Popović D., Videnović R., Đorđević V.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbije bez SAP u 1984. godini; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1986;
 52. Mandić D., Kilibarda M., Videnović R.: Obavezni vidovi zdravstvene zaštite radnika u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odluke o obaveznim vidovima zdravstvene zaštite; Sekcija medicine rada SLD, 1986;
 53. Mandić D., Kalić-Filipović D., Popović S., Kostić V.: Uslovi rada i osnovne štetnosti po zdravlje poljoprivrednih radnika i nivo obezbeđenosti osnovne zdravstvene zaštite sa predlogom mera (elaborat); Republički SIZ zdravstvene zaštite, Odbor za zdravstvo, 1986;
 54. Mandić D.: Analiza profesionalnih štetnosti u poljoprivredi i predlog preventivnih mera; Sekcija medicine rada SLD, 1987;
 55. Mandić D., Laban Lj., Bjegović M.: Evaluacija plana razvoja medicine rada u SR Srbiji bez teritorija SAP za period 1981-1985. godine (srednjoročni period); Republička stručna komisija za medicinu rada, 1987;
 56. Mandić D., Laban Lj., Videnović R., Milosavljević Ž., Međedović M.: Plan razvoja medicine rada za period 1986-1990. godine i do 2000. godine; Republička stručna komisija za medicinu rada, 1987;
 57. Mandić D., Popović S., Đuknić V., Čurović D.: Organizaciono-zdravstvene mere za sprovođenje zdravstvene zaštite poljoprivrednika u odnosu na karakteristike rada u poljoprivredi; VII kongres medicine rada Jugoslavije, Budva, 1987;
 58. Mandić D., Laban Lj., Videnović R., Đuknić V.: Elaborat o opravdanosti i organizaciji rada Stanice medicine rada RO „Tarateks“ u Bajinoj Bašti; Beograd, 1987;
 59. Peruničić B., Krstev S., Aleksić B., Mandić D., Vukićević M., Andrić P.: Zdravstveno stanje radnika RO „Prva iskra“, Barič – Namenska proizvodnja, Elaborat; Beograd, 1988;
 60. Mandić D.: Organizacione osnove zdravstvene zaštite radnika u jednom od poljoprivredno najrazvijenijih regiona u SR Srbiji bez teritorija SAP; X kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1988;
 61. Škunca-Milovanović S., Mandić D., Feliks R.: Naučno-tehnička revolucija i uticaj na zdravlje ljudi; XX jugoslovenski seminar medicine rada, Opatija, 1988;
 62. Mandić D.: Analiza izbora tematskih oblasti na XX jugoslovenskom seminaru medicine rada 1988. godine, evaluacija rada na seminaru i metodologija izbora budućih tematskih oblasti, ocena seminara i zaključci; Komisija za medicinu rada Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, 1989;
 63. Mandić D.: Stručne osnove za izradu metodologije „Prijava i izveštaj o profesionalnim bolestima“, obrasci i metodološko uputstvo na nivou Jugoslavije; Udruženje medicine rada Jugoslavije; Novi Sad, 1989;
 64. Mandić D.: Analiza ostvarivanja zaključaka XX jugoslovenskog seminara medicine rada i predlog mera; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 65. Delić V., Mandić D.: Najčešće hemijske štetnosti u radnoj i životnoj sredini SFRJ; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 66. Mudrinić P., Mandić D.: Evidentiranje i izveštavanje o štetnostima u radnoj sredini u savremenim uslovima obrade podataka; XXI jugoslovenski seminar medicine rada, Split, 1989;
 67. Mandić D.: poglavlje „Zdravstveno stanje i zdravstvena zaštita radnika“ u okviru Analize zdravstvenog stanja stanovništva, organizacije i rada zdravstvene službe u SFRJ za period 1979-1988. godine; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu; Beograd, 1990;
 68. Mandić D.: Sumar o nesrećama na poslu u Jugoslaviji u 1990. godini;
 69. Mandić D., Dimitrijević D.: Sumar o nesrećama na radu u SFRJ za 1989. godinu; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Savezna komisija za medicinu rada; Beograd, 1991;
 70. Mandić D.: Izveštaj o povredama na radu u SRJ za 1992. godinu; Savezni zavod za zaštitu i unapređenja zdravlja; Beograd, 1993/94. godina;
 71. Mandić D.: Akcidenti – probno istraživanje u 1991. godini; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu; Beograd, 1992;
 72. Mandić D.: Služba medicine rada u Jugoslaviji; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Beograd, 1992; jugoslovenski prilog za publikaciju SZO Medicina rada u Evropi;
 73. Mandić D.: Učestalost povreda na radu u Jugoslaviji; Jugoslovenski seminar medicine rada; Beograd, 1992;
 74. Đuknić V., Varagić M., Mandić D.: Preporuka za standardizovanje analitičkih metoda za supstance koje se najčešće nalaze u vazduhu radne sredine; XX savetovanje „Zaštita vazduha ’92“; Beograd, 1992;
 75. Radmilović V., Mandić D., Trajković-Pavlović Lj.: Praćenje kvaliteta vazduha u naseljima prema preporukama SZO UN – XX savetovanje „Zaštita vazduha ’92“, Beograd, 1992;
 76. Mandić D., Nikolić D., Ristić S., Dimitrijević D.: Predlog dopune metodologije praćenja promena zdravstvenog stanja stanovništva zbog ratnih sukoba i sankcija; Prvi vanredni kongres lekara Srbije; Beograd, 1993;
 77. Mandić D., Butković I., Dunjić R., Filipović M., Šuštran B., Butković M., Dimitrijević D.: Početna klinička iskustva u primeni stalnih magneta pri lečenju otvorenih povreda; Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija; Međunarodna škola za obuku iz tradicionalne medicine; Beograd, 1993;
 78. Mandić D., Trifunović N.: Iskustva o izučavanju uticaja elektromagnetskog polja boravišnih prostorija na zdravlje ljudi; XXI savetovanje „Zaštita vazduha ’93“, Beograd, 1993;
 79. Mandić D.: Savremena iskustva u primeni terapijskih magneta; Jugoslovenski gerontološki kongres „Starenje i starost na prelazu u XXI vek“; Vrnjačka Banja, 1993;
 80. Mandić D., Dimitrijević D.: Izveštaj o povredama na radu u SRJ za 1992. godinu; Savezni zavod za zaštitu i unapređenje rada; Beograd, 1994;
 81. Mandić D., Dimitrijević D.: Profesionalne bolesti u SRJ u 1991. i 1992. godini; Savezni zavod za zaštitu i unapređenje rada; Beograd, 1994;
 82. Mandić D.: Primena akupunkturnih magneta u ekstrakciji gvožđevitih stranih tela; Savezna komisija za tradicionalnu medicinu; Beograd, 1994;
 83. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Dimitrijević D.: Neka iskustva u primeni stalnih akupunkturnih magneta pri lečenju ranjenika; I međunarodni kongres tradicionalne medicine; Moskva, Ruska Federacija, 1994;
 84. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Elektromagnetska/magnetska anomalna polja u staništu kao faktor rizika po zdravlje ljudi; Beograd, 1994;
 85. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Uzajamna zavisnost prisustva indukovanih anomalnih elektromagnetskih/magnetskih polja i zdravstvenog stanja izloženih ljudi; naučni skup „Bezbednost u elektrotehnici“, Beograd, 1994;
 86. Mandić D.: Uloga žena u prevenciji i smanjenju štetnog elektromagnetskog smoga u domaćinstvu; Asian Institute of Technology – Women Study Circle, Bangkok, Tajland, 1994;
 87. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Anomalna elektromagnetska/magnetska polja – faktor rizika po zdravlje ljudi; XXII savetovanje „Zaštita vazduha ’94“, Beograd, 1994;
 88. Mandić D., Dimitrijević D.: Naša iskustva sa ekstrakcijom gvožđevitih stranih tela magnetnom akupunkturom u korelaciji sa teorijom akupunkturnih kanala; I simpozijum „Akupunktura u Srbiji“; Beograd, 1994;
 89. Mandić D., Župunski I., Sekulović R., Marković M.: Prevod publikacije Svetske zdravstvene organizacije UN: Magnetska polja – vodič za zdravlje i zaštitu; Beograd, 1995; Štampano u 500 primeraka; YU ISSN 0354-5199, ISBN 86-7036-007-1;
 90. Mandić D., Marković M.: Predloženi standardi međunarodne nomenklature u akupunkturi; Sofijski akupunkturni dani ’95; Sofija, Bugarska, 1995;
 91. Nikolić B., Mandić D., Šuvajić J.: Prikaz slučajeva rehabilitacije ranjenika uz dodatnu terapiju akupunkturnim magnetima; Sofijski akupunkturni dani ’95; Sofija, Bugarska 1995;
 92. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Dimitrijević D., Marković M.: Naše iskustvo sa terapijskim efektima permanentnih akupunkturnih magneta; Drugi međunarodni kongres „Tradicionalna medicina Rusije – prošlost, sadašnjost, budućnost“; Moskva, Rusija Federacija, 1995;
 93. Mandić D.: Primena permanentnih akupunkturnih magneta u cilju evakuacije stranih gvožđevitih tela kod ranjenika; Multidisciplinarni skup: „Dijagnostika endogenih i egzogenih uticaja relevantnih za biološke sisteme“; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995;
 94. Mandić D.: Elektromagnetska/magnetska anomalna polja staništa i radnog mesta i oboljevanje; Multidisciplinarni skup: „Dijagnostika endogenih i egzogenih uticaja relevantnih za biološke sisteme“; Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1995;
 95. Mandić D., Trifunović N.: Anomalni priraštaj magnetskih i elektromagnetskih polja u stambenim prostorijama; XXIII savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zaštita vazduha ’95“; Beograd, 1995;
 96. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D., Trifunović R.: Istraživanje anomalnih magnetskih/elektromagnetskih polja u životnoj sredini kao faktor rizika po zdravlje ljudi; XX međunarodno savetovanje o zaštiti životne i radne sredine i prevenciji invalidnosti; Herceg Novi, 1995;
 97. Mandić D., Trifunović N., Dimitrijević D.: Nepovoljni uticaji elektromagnetskih polja na zdravlje ljudi i mogućnosti njihovog smanjenja u stanu; Naučni skup: „Unapređenje i dalji razvoj stanovanja“; Niš, 1995;
 98. Mandić D.: Therapeutical Effects on Application of Magnetic Trap; Academic Conference of the Tenth Anniversary of World Federation of Acupuncture-moxibustion; Beijing, China, 1995;
 99. Mandić D.: Zakrivljena savitljiva magnetna klopka za neinvazivno izmeštanje gvožđevitih stranih tela iz ljudskog organizma i postupak za njenu upotrebu; Patent br. 566/95;
 100. Mandić D.: Anomalna magnetska/elektromagnetska polja u životnoj i radnoj sredini i njihov uticaj na zdravlje; predavanje na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1996;
 101. Mandić D.: Upoznavanje sa sadržajem Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 161 o službama medicine rada; XIII kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1996;
 102. Mandić D., Škokljev A., Šuvajić J., Marković M., Dimitrijević D.: Novo indikaciono područje primene akupunkturnih magneta u lečenju ranjenika; XIII kongres lekara Srbije; Vrnjačka Banja, 1996;
 103. Mandić D.: Primena akupunkturnih magneta u lečenju ratnih povreda; II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1996;
 104. Mandić D., Škokljev A.: Elektromagnetska stimulacija u procesu etapnog lečenja povređenih; II kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1996;
 105. Mandić D.: Primena magnetne klopke za izmeštanje i evakuisanje gvožđevitih stranih tela iz ljudskog organizma; pronalazačka tribina „Teslianum“; Društvo inženjera i tehničara; Beograd, 1996;
 106. Mandić D.: Non-invasive Magnetic Trap for Displacement and Evaculation of Foreign Ferrous Bodies from Wounded; 8th International Meeting 1996; The Society for Minimally Invasive Therapy – SMIT; Carnobbio, Milan, Italy, 1996;
 107. Mandić D.: Izmeštanje i evakuisanje stranih gvožđevitih tela iz ljudskog organizma neinvazivnom metodom pomoću magnetne klopke; Međunarodni naučno-razvojni simpozijum „Stvaralaštvo kao uslov privrednog razvoja – Nove tehnologije i tehnike u službi čoveka“; Beograd, 1996;
 108. Mandić D.: Anomalna magnetska/elektromagnetska polja u radnoj sredini – faktor rizika za zdravlje; Beograd, „Zaštita vazduh ’96“; Beograd, 1996.;
 109. Mandić D.: Metodologija i prednosti primene magnetne klopke u slučaju povređivanja sa zaostalim stranim gvožđevitim telima; Sekcija za ortopediju SLD; Beograd, 1996;
 110. Mandić D., Marković M., Trifunović N., Dimitrijević D.: Anomalous Magnetic/Electromagnetic Fields, an Important Health Risk Factor; The Second International Conference on Environmental and Industrial Toxycology; Chulaborn Research Institute, Bangkok, Thailand, 1996;
 111. Mandić D.: Magnetna klopka – neinvazivna metoda vađenja stranih gvožđevitih tela iz ljudskog organizma; III simpozijum akupunkture u Srbiji; Niš, 1996;
 112. Mandić D., Marković M.: Trap for Shell Fragments – New Non-invasive Methods for Treating the Injured; ICMART ’97 – International Council for Medical Acupuncture, Pancyprian Medical Society of Acupuncture; Nicosia, Cyprus, 1997;
 113. Mandić D.: Terapijska primena zakrivljene savitljive magnetne klopke; INOST ’97; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 1997;
 114. Mandić D.: Trap for Shell Fragments – Minimally Invasive Method for Treatment of Injuries with Foreign bodies in Peace and War; 9th Annual International Meeting, Society for Minimally Invasive Therapy (SMIT); Kyoto, Japan, 1997;
 115. Mandić D.: Therapeutical Effects on Application of Magnetic Trap; 10th WFAS, The Academic Conference of the Tenth Anniversary of the World Federation of Acupunture-moxibustion Societies; Beijing, China, 1997;
 116. Mandić D.: Magnetsko polje – Terapijska primena; XXV savetovanje sa međunarodnim učešćem „Zaštita vazduha ’97“; Beograd, 1997;
 117. Mandić D., Marković M.: Trap for Shell Fragments – Efficient Noninvasive Method for Evacuation of Ferrous Foreign Bodies; International Acupuncture Symposium: Safety and Therapeutic Effect of Clinical Acupuncture WFAS – World Federation of Acupuncture-moxibustion Societies; Barcelona, 1998;
 118. Mandić D.: Udruženi efekti magnetne klopke i akupunkture; IV simpozijum akupunkturologa Jugoslavije; Beograd, 1998; ISSN 0354 – 8090;
 119. Mandić D.: Površinski unipolarno magnetisana elastična magnetna traka i postupak za primenu; Patent br. (11) 214/98 – PCT 00018/YU: Unipolar, Surfacemagnetised Elastic Magnetic Strip and Application; Trap for Shell Fragments in Peace and War; IV EAST-WEST Euro Intellect; Sofia, Bulgaria, 1998;
 120. Mandić D.: The Results of Application of the New Technology Using MADU Strip and Acupuncture Points in Restitution of Bones and Cartillage Tissue – WFAS 2000; Beijing, China, 2000;
 121. Krapović S., Mandić D.: The Most Frequent Sites of Ferrous Foreign Bodies Evacuated by the Trap for Shell Fragments, WFAS 2000; Beijing, China, 2000;
 122. Mandić D.: New Healing Technology Results Achieved by the United Benefits of Acupuncture and MADU Strips; 9th World Congress on Medical Acupuncture and Related Technique – ICMART 2000; Vienna, Austria, 2000;
 123. Mandič D.: Lovuška dlja osokolov v mirnoje i vojenoje vremja;
 124. Mandič D.: Odnopoljarnij magnitnij bint i nakladka; „Arhimed 2000“; Moskva, Ruska Federacija, 2000;
 125. Mandić D.: Efikasnost terapijskih postupaka uz primenu magnetskog dubinskog unipolarno orijentisanog polja na ljudski organizam; Sekcija za medicinu rada SLD; Republički zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Beograd, 2000;
 126. Đorđević D., Mandić D., Cvetković D., Strugarević E.: Rezultati lečenja degenerativno-koštanozglobnih oboljenja primenom magnetskog dubinskog unipolarno orijentisanog polja (MADU trake); III kongres ratne medicine; Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2001;
 127. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Rezultati aplikacije MADU trake u cilju unapređenja prokrvljenosti i oksigenacije perifernih arterijskih krvnih sudova; Jugoslovenski kongres o aterosklerozi; SANU, Beograd, 2001; Satelitski simpozijum – Nove perspektive u razumevanju prevencije, lečenja i rehabilitacije ateroskleroze i njenih posledica; Institut Mlječanica; Kozarska Dubica, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2001;
 128. Djordjevic D., Butkovic I., Mandic D., Cvetkovic D. Strugarevic E.: Results of the Application of Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU Strips) for the Cure of Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; X World Congress ICMART 2002; Edinburg, Ujedinjeno kraljevstvo, 2002;
 129. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Nove mogućnosti u lečenju oboljenja krvnih sudova i koštano-zglobnog sistema primenom MADU metodologije; Veterinarski kongres; Zlatibor, 2002;
 130. Mandić D.: Medicinska primena magnetnog dubinskog unipolarno orijentisanog polja (MADU) kod oboljenja krvnih sudova i koštano zglobnog sistema; stručni sastanak, Društvo doktora medicine Republike Srpske; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2002;
 131. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: The Results of the Cartilage Regeneration Improved by the MADU Method; Conference of the Society for Medical Innovation and Technology – SMIT; Amsterdam, Holandija, 2003;
 132. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: Angiopathia Diabetica with Gangrene Treated by the MADU Method – the Case Report; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 133. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: The Results of the Hip Joint Cartilage Regeneration Improved by the MADU Method – Scientific and Traditional Medical Procedures; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 134. Mandić D., Đorđević D., Strugarević E., Cvetković D.: Treatment of Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels by Aplication of MADU Strip; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 135. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Cvetković D., Strugarević E.: Currative Effects of the Application of Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU strips) on Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; The 1st International Medical Congress on Acupuncture; Barselona, Španija, 2003;
 136. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E.: Tissues Oxygenation and Vascularisation Improvement by Noninvasive Application of Static Magnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 137. Djordjevic D., Rakovic D., Mandic D., Butkovic I., Strugarevic E., Cvetkovic D., Todorovic -Suzic B., Nikolic B.: The Precautionary Principle of Possible Harmful Effects of Magnetic and Electromagnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 138. Nikolic B., Djordjevic D., Todorovic-Suzic B., Mandic D.: Influence of Low Frequency Magnetic Fields on Clearly Defined Back Pain Syndromes in Sportsmen; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 139. Todorovic –Suzic B., Djordjevic D., Nikolic B.: Mandic D., Strugarevic E.: the Osgood Schlater Disease by High Frequency Magnetic Fields; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 140. Djordjevic D., Butkovic I., Mandic D., Cvetkovic D., Strugarevic E.: Effects of Static Magnetic Fields on Degenerative Joint and Bone Articulation Diseases; Conference of Physiological Sciences with International participation – Risk Factors and Health: From Molecule to the Scientific Basis of Prevention; Belgrade/Zrenjanin, 2003;
 141. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Strugarević E., Zagorčić J.: MADU traka – ekološko medicinsko sredstvo; XXXI savetovanje – Zaštita vazduha 2003; Tema – Razvoj zaštite kvaliteta vazduha; Beograd, 2003;
 142. Mandić D.: Results of the Magnetic Deep Unipolar Oriented Field Application in the Healing of Degenerative Spinal Diseases; The 1st International Congress of Minimally Interventional Spinal Treatment; Teheran, Iran, 2005;
 143. Kažić S., Mandić D.: Application of High Power Magnetic Device for Extraction of Ferrous Foreign Bodies; The 1st International Congress of Minimally Interventional Spinal Treatment; Teheran, Iran, 2005;
 144. Mandić D., Đorđević D., Strugarević E., Butković I., Cvetković D.: Lečenje degenerativnih oboljenja kičmenog stuba primenom permanentnog magnetskog polja; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 145. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Cvetković D.: Lečenje degenerativnih oboljenja zglobova stalnim magnetskim poljem; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 146. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S.: Lečenje poremećaja arterijskih krvnih sudova permanentnim magnetskim poljem; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 147. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S.: Neinvazivna dislokacija i evakuacija feromagnetnih stranih tela iz ranjenih osoba; XXX oktobarski zdravstveni dani; Kragujevac, 2005;
 148. Butković I., Đorđević D., Ralević S., Zunić-Božinovski S., Stojanović J., Trbović A., Mandić D.: Possible Role of Nitric Oxide in Static Magnetic Fields Therapy of Osteoarthritis; Institute for Orthopedic Surgery Banjica; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 149. Mandić D., Đorđević D., Butković I., Pucar N.: Improvement of Oxygenation and Vascularization of the Tissues in the Static Magnetic Fields; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 150. Đorđević D., Butković I., Mandić D., Pucar N.: Effects of Static Magnetic Fields on Degeneratve Bone Articulation Diseases; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 151. Mandić D., Đorđević D., Butković I., Pucar N.: The Effects of Aplication of MADU Strip on Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 152. Đorđević D., Raković D., Pucar N., Mandić D.: Gap Junction Channels as Morphofunctional Substrat of the System Body Meridians and Their Points; SMIT 2005 – Mare Nostrum: a Mediterranean Week for Medical Innovation; Napoli, Italia, 2005;
 153. Mandić D., Đorđević D.: The Possibilities of the Vertebral Space Joints Renewal Using the MADU Application and Related Techniques; XXIII International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techinques; Prague, Czech Republic, 2005;
 154. Đorđević D., Mandić D.: Comparison of the Analgesic Effects of Laseropuncture on Activity of Nociceptive Mesencephalic Neurons; XXIII International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techinques, Prague, Czech Republic, 2005;
 155. Mandić D., Đorđević D.: Application of Magnetic Strip for Treatment of Disorders of the Peripheral Arterial Blood Vessels; Prague, Czech Republic, 2005;
 156. Kažić S., Cvetković D., Mandić D., Ćulafić D.: Extraction of Foreign Ferrous Bodies with Magnetic Device; International Society for the Study of the Lumbar Spine; 33rd Annual Meeting; Bergen, Norway, 2006;
 157. Mandić D.: Akademska pristupna beseda – Klopka za gelere i MADU traka u medicini; Srpska akademija izumitelja i naučnika SAIN; Beograd, 2006;
 158. Mandić D.: Magnetoterapija madu – Nova metoda lečenja; Ministarstvo dijaspore Republike Srbije i Udruženje pronalazača „JUPIN“; Beograd, 2006;
 159. Mandić D., Kažić S., Cvetković D., Ćulafić D., Đorđević D.: Magnetic Deep Unipolar Oriented Field (MADU) Treatment of Arterial Diseases of the Extremities; Mayo Clinic International Vascular Symposium; Reykjavik, Iceland, 2007;
 160. Mandić D.: Magnetoterapija – biofizičke mogućnosti lečenja koštano-zglobnog sistema i osteoporoza; KBC Zvezdara; Beograd, 2007;
 161. Đorđević D., Butković I., Mandić D.: Efekti terapijskog dejstva stalnih magnetnih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 162. Mitić M., Mandić D., Lešić A., Đorđević D., Suđić V., Cvetković D.: Klopka za gelere – mogućnost neinvazivnog izmeštanja stranih feromagnetnih tela iz organizma; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 163. Butković I., Đorđević D., Mandić D.: Lečenje osteoartritisa kolena pomoću stalnih magnetskih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 164. Đorđević D., Butković I., Mandić D.: Mehanizmi terapijskog dejstva stalnih magnetskih polja; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd 2008;
 165. Mandić D., Cvetković D., Đorđević D., Mitić M., Kažić S., Ćulafić D.: Prikaz povreda mekih tkiva tretiranih MADU metodom; Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd 2008;
 166. Mandic D., Milosevic I., Djordjevic D., Mitic M. – Restitution of Bone and Cartilage Tissue in Hip, Prvi srpski kongres ortopeda sa međunarodnim učešćem; Beograd, 2008;
 167. Mandić D., Đorđević D.: MADU Method in Healing of Spinal Osteoarthritis Syndrome; International Scientific Conference on Magnetism, Geomagnetism and Biomagnetism, MGB; Sežana, Slovenija, 2008;
 168. Mandic D. MD, PhD, Cvetkovic D. MD, Djordjevic D. MD, PhD, Popovic J. MD, Kazic S. MD,PhD, Kazic M. MD, Culafic D. MD: Treatment of Gonarthrosis and Coxarthrosis with MADU Method; International Congress Bone –Tec; Hannover, Germany, 2009;
 169. Mandić D.: Medicinske indikacije za primenu MADU – Nove tehnologije u medicini; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2009;
 170. Mandić D., Mandić R., Mandić B., Mandić N., Todorov M.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU; Privredna komora Srbije; Beograd, 2010;
 171. Đorđević D., Mandić D.: Efekti unipolarno orijentisanih stalnih magnetskih polja male snage (indukcije) u lečenju vaskularnih poremećaja; Medical Data, Medical Review; 2010;
 172. Mandić D., Mandić B., Popović J.: MADU nova metoda lečenja u medicini; Sajam turizma; Novi Sad, 2010;
 173. Mandić D., Đorđević D., Popović J., Kažić S., Kažić M., Ćulafić D.: Regeneration of Joint Cartilage Achived with madu Treatment in Patients with Degenerative Diseases of Joints; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine; Hannover, Germany, 2010;
 174. Popović J., Mandić D., Kažić S., Đorđević D., Cvetković D., Kažić M., Ćulafić D.: MADU Therapy Promotes Cartilage Regeneration in Patiens with Rheumatoid Arthritis; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, Hannover, Germany, 2010;
 175. Kažić S., Mandić D., Popović J., Cvetković D., Đorđević D., Kažić M., Ćulafić : Tissue Regeneration in madu Treated Patients with Arterial Disease of the Lower Extremites; The 5th World Congress on Preventive and Regenerative Medicine, Hannover, Germany, 2010;
 176. Mandić D., Popović J.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2010;
 177. Mandić D.: Reedukacija i inovacija znanja za lekare – Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Nova tehnologija u medicini MADU primenjena u ambulanti i na terenu; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2010;
 178. Mandić D.: Prednosti nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2011;
 179. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J.: Magnetoterapija MADU; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 180. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J., Kažić M.: Tretman frakture kostiju MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 181. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Osteogeneza MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 182. Popović J., Mandić D., Kažić S., Đorđević D.: Tretman reumatoidnog artritisa MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 183. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Efekti i mehanizmi angioneogeneze MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 184. Đorđević D., Mandić D., Popović J., Kažić S., Cvetković D.: Mogućnost neuroneogeneze MADU magnetoterapijom; Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011; Beograd, 2011;
 185. Mandić D.: Kontinuirana medicinska edukacija; kurs: Haloterapija – terapija mikročesticama soli; Srpsko lekarsko društvo; Beograd, 2011;
 186. Mandić D., Popović J., Đorđević D.: Zarastanje tela kičmenog pršljena nakon frakture MADU metodom; Privatna lekarska komora Srbije; Beorgad, 2011;
 187. Mandić D.: Nove zdravstvene tehnologije lečenja u medicini – Klopka za gelere i MADU traka; Evropska konferencija žena inovatora 2011; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2011;
 188. Mandić D.: MADU Healing Method; Korean International Women’s Invention Exposition – KIWIE 2012; Seul, Južna Koreja, 2012;
 189. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D., Kažić S., Popović J.: MADU magnetoterapija; Medicinska revija „Medical Data“, vol. 4,No 2; 2012;
 190. Mandić D., Filipović Ž.: Primena biofizike u medicini – Nova zdravstvena tehnologija; kongres Privatne lekarske komore Srbije; Beograd, 2012;
 191. Đorđević D., Cvetković D., Mandić D.: Lečenje hronične arterijske insuficijencije MADU metodom; konferencija „Dani medicinske dijaspore Srbije 2012“, Lekarska komora Srbije; Beograd, 2012;
 192. Mandić D., Pop-Trajkovski M.: Lečenje hronične venske rane MADU metodom; konferencija „Dani medicinske dijaspore Srbije 2012“, Lekarska komora Srbije; Beograd, 2012;
 193. Mandić D. MD, PhD: New Healing Method Based on Two Patents, Two Medical Devices; AEI – Association of European Inventors; EWI – Association of Women Innovators and Entrepreneurs in Europe; Geneva, Switzerland, 2013;
 194. Mandić D., Filipović Ž., Petrović I., Grujić S.: Novi medicinski metod MADU zasnovan na dva patenta, dva medicinska sredstva; IV internacionalni kongres Privatne lekarske prakse; Beograd, 2013;
 195. Mandić D.: Novi medicinski metod MADU – Nove mogućnosti u medicini; AEI – Association of European Inventors, EWI – European Women’s Inventors Association; Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2013;
 196. Mandić D. Nova tehnologija u medicini MADU – Klopka za gelere i gvožđevite strane predmete; Srpsko lekarsko društvo, Odbor za menadžment u zdravstvu; Beograd, 2014;
 197. Mandić D.Nova tehnologija u medicini MADU – MADU traka; Srpsko lekarsko društvo, Odbor za menadžment u zdravstvu; Beograd, 2014;
 198. Mandić D., Đorđević D., Cvetković D.: Doprinos lečenju rana primenom MADU nove tehnologije u medicini; II kongres za lečenje hroničnih rana, Srpsko udruženje za lečenje rana; Beograd, 2014;
 199. Mandić D.: The Role of MADU New Integrative Medicine Method in the Postnatal Period; 1st International Congress on Psychic Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA 2015); Beograd, 2015;
 200. Mandić D.: Statičko magnetsko polje i biološko delovanje; Prirodnomatematički fakultet Univerziteta u Beogradu; Beograd, 2016;
 201. Mandić D.: Magnetotherapy MADU – Reparation and Regeneration; Lambert Academic Publishing; ISBN 978-3-659-85275-6; Germany, 2016.
 202. Mandić D.: Mogućnosti lečenja MADU metodom i suptilnim energijama; Petnaesti festival zdravlja, Dom omladine, Beograd, 2017.
bokiСтручне Објаве
read more

Маду терапија – Патент

МАДУ ТРАКА – МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО

МЕЂУНАРОДНО ПАТЕНТНО ОБЈАВЉЕН ПРОНАЛАЗАК 2000. ГОДИНЕ У 117 ЗЕМАЉА СВЕТА (PCT).

ПОСЛЕ ПРЕТРАЖИВАЊА НА СВЕТСКОМ НИВОУ WIPO UN (Светска организација за интелектуалну својину УН) оцењује МАДУ траку као:

ИНОВАЦИЈУ – Novelty (N)

ПРОНАЛАЗАЧКИ КОРАК – Inventive step (IS)

ИНДУСТРИЈСКИ ПРИМЕЊИВУ – Industrial applicability (IA).

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛОВАЊА МАДУ МЕТОДЕ СУ:

 

БИОФИЗИЧКО

 • утицај на воду и њену кластерну структуру;
 • утицај на феро, фери и парамагнетике;
 • отварање јонских канала;

БИОХЕМИЈСКО

 • одвија се промена мембранских потенцијала;
 • поспешује се рад К/Na пумпе;
 • синхронизују се ендогене осцилације јона Ca2+;
 • активирају се ензими, посебно металоензими (заступљени 30% у организму);
 • поспешује се стварање аденозинтрифосфата (ATP);

БИОЕЛЕКТРИЧНО

 • повећава се спроводљивост и концентрација дифузибилних и других јона што чини да ћелијска мембрана постаје еквивалентна електричној батерији.

ТЕРАПИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ МАДУ ТРАКЕ:

 • СМАЊУЈЕ БОЛ
 • СМАЊУЈЕ ЗАПАЉЕЊЕ
 • СМАЊУЈЕ ОТОК
 • ПОБОЉШАВА ОКСИГЕНАЦИЈУ И ИСХРАНУ ТКИВА
 • ПОБОЉШАВА ОБНАВЉАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ТКИВА
 • ПОБОЉШАВА (СМАЊУЈЕ) ВИСКОЗИТЕТ СВИХ ТЕЧНОСТИ

Други учинци су у фази истраживања.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ ДАЈУ ЗА ПРАВО ДА СЕ У ОКВИРУ ТРЕТИРАЊА РАЗЛИЧИТИХ ОБОЉЕЊА ОПРАВДАНО ДОДА И ПРИМЕНИ МАДУ МЕТОДА – МАГНЕТСКОГ ДУБИНСКОГ УНИПОЛАРНО ОРИЈЕНТИСАНОГ ПОЉА.

rezultati-1 

Патентна пријава др Мандић (потврђен патент) унутар које се јасно наводи, као могућа корисност, прибирање феромагнетика у зони потребног дејства.

bokiМаду терапија – Патент
read more

Додатне терапије

МАДУ нова метода лечења, тј. нова технологија у медицини, подразумева примену два медицинска средства. Клопка за гелере и МАДУ трака заснивају своје деловање на магнетском дубинском униполарно оријентисаном пољу. Овако оријентисано магнетско поље, као вид енергије блиске биофизичким механизмима живих бића, дозвољава принципијелне промене у организму, на чему су засновани методолошки принципи и терапијски учинци. Место за биофизичко деловање оваквог поља, одређује се на основу удружених сазнања из више медицинских области, а уз знање из области :

 • РЕФЛЕКСОЛОГИЈЕ –науке о деловању са једног дела тела на други, удаљени део тела;
 • АКУПУНКТУРОЛОГИЈЕ – науке о деловању путем акупунктурних тачака и зона на принципима кинеске традиционалне медицине;
 • ТРАДИЦИОНАЛНИХ  медицинских метода нашег, нама сродних и других народа које су искуствено потврђене;
 • ЛАСЕРОТЕРАПИЈЕ – деловање кохерентним снопом светлости.

Према потреби се уводе и користе и друге допунске методе, углавном из подручја квантно-информативне медицине.

bokiДодатне терапије
read more

МАДУ терапијска метода

Najbolja-tehnološka-inovacija-2009У основи нове терапијске методе налазе се два медицинска средства – Клопка за гелере и МАДУ трака. Нова терапијска метода у медицини – МАДУ метода, је напредак у примени перманентног униполарно оријентисаног магнетског поља. Заснована је на примени МАДУ трака уз комплементарне методе лечења и потврђује своју делотворност већ више од 25 година. Овај минимално инвазивни терапијски метод унапређује животну и радну активност пацијената, смањујући бол и повећавајући покретљивост. Клинички доказан, МАДУ терапијски поступак, верификован је као НОВА ТЕХНОЛОГИЈА У МЕДИЦИНИ од стране Министарства здравља Републике Србије. Др Душанка Мандић, призната је и од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије у својству изумитеља са развојно-производним статусом. На усавршавању својих изума и даље ради, а пријавила је и трећи патент такође намењен лечењу. 

Почетком 1992. године придружује се Црвеном крсту Југославије, а затим се хуманитарно укључује у помагање приликом болничког третмана рањеника што је довело до патентираног проналаска КЛОПКА ЗА ГЕЛЕРЕ који користећи перманентно магнетско поље омогућава да се гвожђевити предмети (страна тела) уклоне на неинвазиван начин. WIPO UN је др Душанку Мандић прогласио за “жену – светског проналазача 1996. године” и наградио као најбољег иноватора.

Наставак истраживања у овој области довео је до другог изума, патента, медицинског средства МАДУ ТРАКЕ.

Др Д. Мандић је 1999. године на позив руске Академије за социјалну и еколошку бригу о жртвама катастрофа прихватила да помогне повређенима из Чернобиља коришћењем МАДУ методе.

Године 2000. је отварена МАДУ специјалистичка ординација у којој се примењује и даље развија ова метода лечења ефикасно третирајући болести коштанозглобног система, крвних судова, дисајних органа, спортских повреда, и наравно уклањање гвожђевитих страних тела. Њен иновативни третман је такође потврдио ефикасност у смањењу телесне тежине, смањењу стреса и одвикавању од пушења.

У складу са основним етичким и медицинским принципима своје знање континуирано преноси лекарима у оквиру семинара, излагањем стручних и научних радова на конгресима и симпозијумима, и одржавањем бројних популарних предавања. Она је била прва на овим просторима у едукацији других лекара о коришћењу суптилних енергија, а предавала је на ECPD UN – Универзитета за мир УН у оквиру Школе за традиционалну медицину и акупунктуру, а затим и у оквиру Интернационалног антистрес центра (IASC) у Београду.

Добитник је бројних међународних и домаћих принања и награда, а њена биографија се налази овде.

bokiМАДУ терапијска метода
read more