Latest news

Маду терапија – Патент

МАДУ ТРАКА – МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО

МЕЂУНАРОДНО ПАТЕНТНО ОБЈАВЉЕН ПРОНАЛАЗАК 2000. ГОДИНЕ У 117 ЗЕМАЉА СВЕТА (PCT).

ПОСЛЕ ПРЕТРАЖИВАЊА НА СВЕТСКОМ НИВОУ WIPO UN (Светска организација за интелектуалну својину УН) оцењује МАДУ траку као:

ИНОВАЦИЈУ – Novelty (N)

ПРОНАЛАЗАЧКИ КОРАК – Inventive step (IS)

ИНДУСТРИЈСКИ ПРИМЕЊИВУ – Industrial applicability (IA).

ДОДАТИ СЛИКЕ ПАТЕНТА И МЕДИЦИНСКОГ СРЕДСТВА

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛОВАЊА МАДУ МЕТОДЕ СУ:

 

БИОФИЗИЧКО

  • утицај на воду и њену кластерну структуру;
  • утицај на феро, фери и парамагнетике;
  • отварање јонских канала;

БИОХЕМИЈСКО

  • одвија се промена мембранских потенцијала;
  • поспешује се рад К/Na пумпе;
  • синхронизују се ендогене осцилације јона Ca2+;
  • активирају се ензими, посебно металоензими (заступљени 30% у организму);
  • поспешује се стварање аденозинтрифосфата (ATP);

БИОЕЛЕКТРИЧНО

  • повећава се спроводљивост и концентрација дифузибилних и других јона што чини да ћелијска мембрана постаје еквивалентна електричној батерији.

ТЕРАПИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ МАДУ ТРАКЕ:

  • СМАЊУЈЕ БОЛ
  • СМАЊУЈЕ ЗАПАЉЕЊЕ
  • СМАЊУЈЕ ОТОК
  • ПОБОЉШАВА ОКСИГЕНАЦИЈУ И ИСХРАНУ ТКИВА
  • ПОБОЉШАВА ОБНАВЉАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ТКИВА
  • ПОБОЉШАВА (СМАЊУЈЕ) ВИСКОЗИТЕТ СВИХ ТЕЧНОСТИ

Други учинци су у фази истраживања.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ ДАЈУ ЗА ПРАВО ДА СЕ У ОКВИРУ ТРЕТИРАЊА РАЗЛИЧИТИХ ОБОЉЕЊА ОПРАВДАНО ДОДА И ПРИМЕНИ МАДУ МЕТОДА – МАГНЕТСКОГ ДУБИНСКОГ УНИПОЛАРНО ОРИЈЕНТИСАНОГ ПОЉА.

rezultati-1 

Патентна пријава др Мандић (потврђен патент) унутар које се јасно наводи, као могућа корисност, прибирање феромагнетика у зони потребног дејства.

bokiМаду терапија – Патент