Latest news

Додатне терапије

МАДУ нова метода лечења, тј. нова технологија у медицини, подразумева примену два медицинска средства. Клопка за гелере и МАДУ трака заснивају своје деловање на магнетском дубинском униполарно оријентисаном пољу. Овако оријентисано магнетско поље, као вид енергије блиске биофизичким механизмима живих бића, дозвољава принципијелне промене у организму, на чему су засновани методолошки принципи и терапијски учинци. Место за биофизичко деловање оваквог поља, одређује се на основу удружених сазнања из више медицинских области, а уз знање из области :

  • РЕФЛЕКСОЛОГИЈЕ –науке о деловању са једног дела тела на други, удаљени део тела;
  • АКУПУНКТУРОЛОГИЈЕ – науке о деловању путем акупунктурних тачака и зона на принципима кинеске традиционалне медицине;
  • ТРАДИЦИОНАЛНИХ  медицинских метода нашег, нама сродних и других народа које су искуствено потврђене;
  • ЛАСЕРОТЕРАПИЈЕ – деловање кохерентним снопом светлости.

Према потреби се уводе и користе и друге допунске методе, углавном из подручја квантно-информативне медицине.

bokiДодатне терапије