Latest news

ОБНАВЉАЊЕ ТКИВА

Процес обнављања се у нашем организму одвија непрестано. Свакодневно је уочљив на коси, ноктима, кожи, а мање приметан на костима и унутрашњим ткивима. За обнављање ткива неопходно је присуство једне од централних природних сила – магнетског поља. Природно магнетско поље Земље доприноси правилном одвијању процеса обнављања ћелија обухватајући целокупан живи свет. Констатовано је да се интензитет магнетског поља Земље у протеклих 500 година преполовио и да је сав живи свет “гладан” магнетизма. Због тога је увођење додатне терапије одређеним вештачким магнетима који имају карактеристике као природни магнетизам Земље, само појачане индукције, испољило терапијске ефекте. Уз локално дејство МАДУ магнета потврђени су побољшани регенеративни процеси.

obnavljanje-tkiva

 

 

bokiОБНАВЉАЊЕ ТКИВА