О нама

Биографија

Прим. др сц. мед. Душанка Мандић, специјалиста медицине рада, рођена је у Београду 1944. године.

Медицински факултет Универзитета у Београду уписала је школске 1963/64 године, а дипломирала октобра 1969. године и почела да ради, тј. обавља обавезан лекарски стаж 01. 11. 1969. године.

Специјализацију из медицине рада завршила је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 1974. године.

Докторску дисертацију одбранила је 1990. године такође на Медицинском факултету у Београду из области: медицине рада и социјалне медицине.

Звање Примаријуса добила је 1983 – најмлађи Примаријус у Србији.

Школу за традиционалну медицину и акупунктуру Европског центра за мир и развој, Универзитета за мир Уједињених Нација (ECPD UN), у Београду завршила је 1991/92. године (сва три степена) и остала предавач, тј. професор по позиву у тој школи од 1991. у наредних 10 година где је предавала лечење суптилним енергијама.

На Академији за традиционалну медицину и акупунктуру – Пекинг, Кина завршила је 1995. године течај: Напредне технике у акупунктури.

Од 1999. године је професор по позиву у Интернационалном антистрес центру (IASC) у Београду где предаје лекарима о лечењу суптилним енергијама. При овом центру је први пут организован курс посвећен магнетотерапији са 11 полазника лекара који су том приликом оспособљени за самосталну примену овог новог вида лечења.

Радна искуства стиче од 1970. године у Босанској Градишци у Медицинском центру где је основала Службу медицине рада и започела унапређење екологије. Том приликом јој се додељују признања за рад – Плакета Медицинског центра Босанска Градишка 1976. и Захвалница Завода за јавно здравство БиХ, Сарајево, 1978. године.

Од 1978. до 1988. године радила је у Институту за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Универзитетског клиничког центра Медицинског факултета, касније Клиничког центра Србије у Београду, где је била координатор надзора над стручним радом за Медицину рада Србије, секретар Републичке комисије за медицину рада и учествовала у више пројеката на нивоу Института (термоелектрана „Никола Тесла“, Обреновац; текстилна конфекција „Таратекс“, Бајна Башта; „Прва искра“, Барич; рудници са јамским копом; рудници са површинским копом; пољопривреда подунавског региона и др.).

Од 1988. до 1999. радила је у Савезном заводу за заштиту и унапређење здравља и била је „Focal point“ (средиште) за медицину рада Југославије са Светском здравственом организацијом и руководила сектором за Епидемиологију, хигијену и заштиту животне и радне средине. Била је секретар Савезне комисије за медицину рада, секретар Савезне комисије за традиционалну медицину и члан Савезне комисије за заштиту од јонизујућег зрачења. У више пројеката је била координатор на нивоу Завода. Посебно значајан пројектни задатак на нивоу Југославије је био П-375 у оквиру којег се бавила утицајем радне и животне средине на појаву и учесталост малигних обољења дисајних органа и у оквиру истог доприноси осветљавању проблема електромагнетског смога и аномалија у електромагнетским пољима које корелишу са учесталијом појавом малигнитета. Од тада се јавља посебно интересовање како за област пулсног електромагнетског поља, тако још више за област перманентног магнетског поља, а све у области биофизике. Од 1992. године изучава корисне и терапијске ефекте перманентног магнетског поља. Са сарадницима је превела публикацију СЗО УН ”Магнетска поља – водич за здравље и заштиту”, 1995. год. (YU ISSN 0354-5199, ISBN 86-7036-007-1) и хуманитарно усмерила свим наставним и библиотечким базама које утичу на едукацију лекара.

У оквиру тима стручњака превела је део Међународне класификације болести – Десета ревизија 1996 (ISBN 86-311-0307-1), која је и сада важећа.

Организује два југословенска семинара медицине рада за иновацију знања и реедукацију лекара специјалиста медицине рада Југославије 1988. и 1989. када са стручњацима Војно-техничког института Београд израђује мапу најштетнијих хемијских агенаса са предлогом прве помоћи у случају акцидената. Учествује у организовању симпозијумâ поводом обележавања Светског дана здравља у Београду 1995, и 1996.

Приредила је Пријаву професионалних болести јединствену за СФРЈ, оформила Пријаву акцидената прилагођену компјутерској обради, учествовала је у доношењу Норматива и стандарда за максимално дозвољене концентрације (МДК) гасова и пара у радној средини, Норматива за комуналну буку и нових одредаба Закона о заштити од јонизујућег зрачења.

Од 1992. године бави се хуманитарним радом на почетку у оквиру Координационог одбора за хуманитарну помоћ при Црвеном крсту Југославије, а затим на разним клиникама у Београду и у Републици Српској, примењујући биомагнете – перманентне магнете за лечење рањеника. Тежак положај здравствене службе, у време оружаних сукоба на тлу бивше Југославије уз санкције СЗО УН, је представљао изазов и покушај да се помогне рањеницима. У таквим околностима и у недостатку лекова за третирање рањеника примена биомагнета је у почетку имала за циљ смањивање бола. Спонтано, током рада дошло се до нових искустава у лечењу, те се биомагнети користе за успешно измештање гвожђевитих страних тела из организма, како код повређених у ратним условима приликом рањавања, тако касније и код повреда у мирнодопским условима (повреде на раду, у спорту, домаћинству, приликом медицинских интервенција и др.).

Тако настаје идеја за први патент – Закривљена савитљива магнетна трака за неинвазивно измештање гвожђевитих страних тела из људског организма – Клопка за гелере, Патентно решење бр. П- 566/95. и од 1996. добија бројна домаћа и страна признања и награде, а исте године је проглашена за Жену – светског проналазача године од стране Светске организације за интелектуалну својину (WIPO UN), Женева. Патент је 2000. године оглашен за медицинско средство и стављен у промет, Решење бр. 3/3- 08- 613/00.

Нова искуства и запажања доприносе зарастању тешко срастајућих прелома и санирању инфекција на костима и меком ткиву које је ефикасније и брже код рањеника третираних магнетном клопком – Клопком за гелере, из чега се рађа нова идеја о проширеним могућностима лечења перманентним магнетским пољем. Даље истраживање у области магнетизма, локалног и општег дејства на живи свет потврђује широку примену оваквог природи блиског енергетског поља. Из тог истраживања израста други патент – Површински униполарно оријентисана еластична магнетна трака – МАДУ трака, патент број П-214/98, Решење бр. 48907/99, PCT/YU 98/00018/2000. међународни број патентне публикације WO 99/60581. На основу патента одобрено је медицинско средство – МАДУ трака и стављено у промет 2003, Решење бр. 515-04-1636/03.

Др Душанка Мандић је члан Српског лекарског друштва (СЛД) од 1978. (до тада Лекарског друштва БиХ и међународног лекарског друштва). О своја два патента и резултатима примене у медицини предавала је на следећим секцијама СЛД: акупунктура и традиционална медицина (више пута), акупунктура и традиционална медицина (више пута), ортопедија и трауматологија, физикална медицина, медицина рада, пластична хирургија, менаџмент у медицини, као и при Лекарској комори Републике Српске у Бања Луци и у Привредној комори Србије.

Била је члан Светског удружења за минимално инвазивне терапије у медицини (SMIT) са седиштем у Лондону.

Потпредседник је Руске академије за социјалну и еколошку бригу о жртвама катастрофа. На позив из Москве 1999. године пружала је помоћ жртвама Чернобиљске катастрофе.

О њеном раду снимљен је документарни филм Miracle Magnets (”Чудотворни магнети”), Лос Анђелес, САД, 1999. година. Примерак овог филма је налази се у Националној медицинској библиотеци САД, у Бетезди, Мериленд.

Од 2000. године основала је сопствену специјалистичку ординацију „МАДУ“, где примењује нове методе лечења са посебно ефикасним побољшањима у области регенерације костију, зглобова (посебно значајна је регенерација хрскавице – први пут у свету), затим меких ткива, крвних и лимфних судова, периферних нерава, а и даље се ради на евакуисању страних гвожђевитих предмета из организма.

Члан је Академије САИН од 2004 – Српска академија изумитеља и научника, а Академик је од 2006. године када је изложила приступну беседу.

Од 2007. одобрена је њена нова метода лечења МАДУ (Решење Министарства здравља Републике Србије бр. 022-04-19/2006-07), тј. уведена нова технологија у медицини, коју примењује са посебно добрим резултатима у лечењу обољења коштанозглобног система.

О својим резултатима даје приказ у књизи на енглеском језику: Magnetotherapy MADU – reparation and regeneration, 2016. године, у издању Lambert Academic Publishing из Немачке. https://www.morebooks.de/store/gb/book/magnetotherapy-%D0%9C%D0%90du/isbn/978-3-659-85275-6

Списак награда и признања у наставку је писан латиницом због навођења оригиналних назива података у документима.

 1. godina
 • Plaketa Medicinskog centra Bosanska Gradiška;
 1. godina
 • Zahvalnica Zavoda za javno zdravstvo Bosne i Hercegovine i Saveza za zaštitu i unapređivanje čovjekove okoline Bosne i Hercegovine za uspešnu i plodnu saradnju u ostvarenju programa karavana „Svestran razvoj u zdravoj sredini“;

 

 1. godina
 • Zahvalnica za učešće i predavanje na seminaru „Standardna pravila UN za onesposobljene osobe“; Regionalna kancelarija SZO UN za Evropu, predstavništvo u Beogradu i Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Beograd;
 • Sertifikat o primanju za doživotnog člana „Dr. D. N. Kotnis Health & Educational Centre (Regd.)“, Ludijana, Indija; dodeljen u Pekingu, Kina; 
 1. godina
 • Zlatna medalja za humanost „YU-Eureka“, Beograd;
 • Srebrna medalja za prototip Klopke „YU-Eureka“, Beograd;
 • Zlatna medalja sa posebnom napomenom, „Eureka“, Brisel, Belgija;
 • Zlatna medalja „East-West Intellect“, Brisel, Belgija;
 • Zlatna medalja Svetske organizacije za intelektualnu svojinu UN sa sedištem Ženevi (WIPO UN) za Ženu – svetskog pronalazača godine, dodeljena od strane predstavnika WIPO u Briselu, Belgija;
 1. godina
 • Zlatnik sa likom Nikole Tesle, „INOST ’97“ – III međunarodni sajam inovacija, novih proizvoda i tehnologija; Banja Luka, Republika Srpska;
 • Diploma sa zlatnom medaljom „Jupin“, Novosadski sajam, Novi Sad;
 • Specijalno priznanje i zlatnik sa likom Nikole Tesle, „Tesla fest“, Novi Sad;
 • Prva nagrada veća Saveza sindikata Srbije za najuspešnije rešenje iz oblasti ekologije, Beograd;
 • „Zlatni ključ“ – ekipna nagrada za sedam izlagača, British Innovation & Technology Show – Barbican Center, London, Ujedinjeno kraljevstvo;
 1. godina
 • „Međunarodna ličnost godine“ 1997/98. za služenje čovečanstvu, International Biographical Centre, Kembridž, Ujedinjeno kraljevstvo;
 • „Žena godine 1998“ – American Biographical Institute; Rejli, Severna Kaolina, SAD;
 • Zlatna medalja na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva – „Archimedes ’98“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Zlatna medalja, East-West Euro Intellect, Sofija, Bugarska;
 • Zlatna medalja, „Eureka ’98“, Brisel, Belgija;
 • Specijalna nagrada „Sojuzpatent“, prva nagrada ruske vlade dodeljena u Briselu, Belgija na salonu „Eureka ’98“;
 • Tantae Molis Erat, Merite de l’Invention, Le Present Diplome – Officier, krst br. 1423, Brisel, Belgija;
 • Zlatna medalja sa specijalnom napomenom žirija, kongres Global Health, Manila, Filipini;
 1. godina
 • Zlatna medalja na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva – „Archimedes ’99“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Član i potpredsednik ruske Akademije za socijalnu i ekološku brigu o žrtvama katastrofa;
 1. godina
 • Zlatna medalja na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva – „Archimedes 2000“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Diploma za učešće na izložbi Istočnog administrativnog okruga grada Moskve;
 • Sertifikat „ICMART 2000“, IX međunarodni kongres medicinske akupunkture i tehnika, Beč, Austrija;
 • Zlatna medalja „Medal of Honor – Millenium“ dodeljena od strane ABI – American Biographical Institute, Rejli, Severna Karolina, SAD;
 1. godina
 • Zahvalnica Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije za pomoć u lečenju njihovih članova;
 • Plaketa sa likom Nikole Tesle, za izuzetna ostvarenja na podsticanju i afirmaciji pronalazaštva, za primenu inovacija i za poseban doprinos u razvoju i unapređenju organizacije Saveza pronalazača Beograda;
 • Diploma Ministarstva odbrane Ruske Federacije na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2001“;
 • Diploma za učešće na izložbi „Pronalazaštvo – Beograd“; Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja grada Beograda;
 1. godina
 • Zlatna medalja i diploma na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva – „Archimedes 2002“, Moskva, Ruska Federacija;
 • „Genius“ medalja i diploma za pronalazak – elastična magnetna traka za usmereno magnetsko lečenje; IV Genius međunarodna izložba pronalazaštva, Budimpešta, Mađarska;
 • Licenca Lekarske komore Srbije br. 2096 od 2002;
 1. godina
 • Zlatna plaketa Tesla-Pupin, Savez pronalazača Jugoslavije, Beograd;
 • Diploma za izuzetan doprinos inovatorstvu, „Mali INOST 2003“ – Sajam ideja i inovacija mladih; Banja Luka, Republika Srpska;
 • Diploma sa velikom zlatnom medaljom dr Dušanki Mandić i specijalističkoj ordinaciji MADU za MADU traku (patent br P – 214- 98), ocenjivanje kvaliteta na 40. međunarodnom jesenjem sajmu, Novi Sad;
 • „Pohvala za dobar dizajn“ specijalističkoj ordinaciji MADU za dizajn medicinskih magneta, Privredna komora Vojvodine, 40. međunarodni jesenji sajam, Novi Sad;
 • „Pohvala za dobar dizajn“ dipl. inž. Nenadu Mandiću za dizajn medicinskih magneta na 40. međunarodnom jesenjem sajmu, Novi Sad;
 • Spomen diploma za prestižno učešće u prvoj izložbi patenata „Eureka – S“ u Sremskoj Mitrovici; API – Asocijacija pronalazača i inovatora;
 1. godina
 • Zlatna medalja i diploma specijalističkoj ordinaciji MADU za aktivno učestvovanje u organizaciji i sprovođenju međunarodnog salona pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2004“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Diploma sa zahvalnošću dr Dušanki Mandić za aktivno učestvovanje u organizaciji i sprovođenju međunarodnog salona pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2004“, Moskva, Ruska Federacija;
 • „Grand Prix 2004“, Savez pronalazača Beograda;
 1. godina
 • Diploma specijalističkoj ordinaciji MADU za aktivno učestvovanje u organizaciji i sprovođenju međunarodnog salona pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2005“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Diploma sa zahvalnošću dr Dušanki Mandić za aktivno učestvovanje u organizaciji i sprovođenju međunarodnog salona pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2005“, Moskva, Ruska Federacija;
 • Najbolji pronalazak na međunarodnom salonu pronalazaka i pronalazaštva „Archimedes 2005“, kategorija – medicinski pronalazak, dodeljeno priznanje od strane Law Offices of Eric Hanscom – California, Hong Kong & Thailand;
 • Sertifikat za predavača na Prvom međunarodnom kongresu o lečenju kičme minimalno interventnim metodama, Teheran, Iran;
 • Sertifikat za člana Naučnog komiteta Prvog međunarodnog kongresa o lečenju kičme minimalno interventnim metodama, Teheran, Iran;
 • Diploma sa zlatnom medaljom za medicinsko sredstvo MADU – ocena kvaliteta na međunarodnom sajmu „EKO SVET“ u Novom Sadu;
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA, Hodmezvašarhelj, Mađarska;
 1. godina
 • Jubilarna nagrada „Nikola Tesla“ za doprinos razvoju pronalazaštva Srbije, Savez pronalazača Srbije, Beograd;
 • Diploma pronalazaču za osvajanje prvog mesta u svojoj klasi za izloženi pronalazak – Elastična magnetna traka; međunarodna izložba pronalazaka povodom 150 godina od rođenja Nikole Tesle, 1856-2006; Srpska akademija izumitelja i naučnika (SAIN), Petrovaradin;
 • Povelja Dušanki S. Mandić i promovisanje u zvanje akademika za ostvarene visoke izumiteljske vrednosti – SAIN, Beograd/Zemun;
 1. godina
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA, Hodmezvašarhelj, Mađarska;
 • Diploma – priznanje za izloženi rad na Međunarodnoj izložbi pronalazača i inovatora „IDEJA II – 2007“; Društvo „Braća Than“ Bečej – klub stvaralaca i inovatora;
 • Diploma i zlatna medalja za pronalazak Noninvasive Displacement of Ferrous Foreign Bodies; III International Salon of Inventions and New Technologies – New Time, Sevastopolj, Ukrajina;
 1. godina
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA, Abony, Mađarska;
 • EMLÉKLAP, A Beremend Nagyközség Önkormányzata által szervezett – IDEA 2008 kiállitáson való részvételért, Beremend, Mađarska;
 1. godina
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA 2009, Sekešfehervar, Mađarska;
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA Makó; Mako, Mađarska;
 • Diploma – sajam „LORIST ’09“; API – Asocijacija pronalazača i inovatora, Novi Sad i SAIN Beograd/Zemun; dodeljena u Novom Sadu;
 • Diploma za osvojeno šesto mesto u Srbiji na takmičenju „Najbolja tehnološka inovacija 2009“ u kategoriji „Realizovane inovacije i energetska efikasnost“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije;
 • Zahvalnica za unapređenje razvoja privatne lekarske prakse u Srbiji; Udruženje privatnih lekara Srbije, Beograd;
 • Diploma – priznanje za izloženi rad na Međunarodnoj izložbi pronalazača i inovatora „IDEJA IV – 2009“; Društvo „Braća Than“ Bečej – klub stvaralaca i inovatora;
 • Zahvalnica za učešće na Međunarodnoj izložbi pronalazača i inovatora „IDEJA IV – 2009“; Društvo „Braća Than“ Bečej – klub stvaralaca i inovatora;
 • Diploma na izložbi pronalazaka „API NS ’09“ u okviru 76. međunarodnog novosadskog sajma; API – Asocijacija pronalazača i inovatora, Novi Sad i SAIN Beograd/Zemun; dodeljena u Novom Sadu;
 • Sertifikat za učešće na Prvom kongresu privatne lekarske prakse Srbije 2009. u Beogradu; Udruženje privatnih lekara Srbije;
 1. godina
 • Specijalno priznanje sa velikom medaljom sa likom Nikole Tesle za pronalazak „Površinski unipolarno orijentisana magnetska traka“; Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda;
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett IDEA, Komarom, Mađarska;
 • Priznanje „Ključ srca grada“ za značajan doprinos u oblasti pronalazaštva i učestvovanje na Prvoj izložbi pronalazaka žena inovatora Beograda „Kad žene stvaraju“; Udruženje za moderni suvenir Srbije i podršku inovacijama;
 • Sertifikat – 5th World Congress on Preventive & Regenerative Medicine 2010, Hanover, Nemačka;
 • Diploma – priznanje za izloženi rad na Međunarodnoj izložbi pronalazača i inovatora „IDEJA V – 2010“; Društvo „Braća Than“ Bečej – klub stvaralaca i inovatora;
 1. godina
 • Oklével Az Ötlet Club 13 Egyesület által rendezett XI. IDEA; Hodmezvašarhelj, Mađarska;
 • Sertifikat „QIM 2011“; Simpozijum o kvantno-informacionoj medicini (QIM) 2011; Symposium of Quantum-informational Medicine – Acupuncture-based & Consciousness-based Holistic Approaches & Techniques, Beograd;
 • Zahvalnica Međunarodne izložbe pronalazača i inovatora „IDEA – 2011“; Društvo „Braća Than“ Bečej – klub stvaralaca i inovatora;
 • Zlatna medalja Međunarodnog sajma inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „5. jubilarni inventum“, Ilok, Hrvatska; 
 1. godina
 • Zlatna medalja i diploma – Korea International Women’s Invention Exposition, dodeljena od strane Korea Women Inventors Association, Seul, Južna Koreja;
 • Diploma za prvo mesto u oblasti medicine na Međunarodnoj izložbi inovacija, privrede, tehničkog stvaralaštva mladih i ekologije „ČIB-EXPO“; Udruženje pronalazača i inovatora, Čelarevo;
 • Diploma u znak priznanja za izloženi rad na međunarodnoj izložbi „IDEJA 2012“ – „Društvo intelektualaca – braća Than“, Bečej;
 • EMLÉKLAP – Rákóczi expo IDEA ENCS; Enč, Mađarska;
 • Sertifikati za učešće na simpozijumima III internacionalnog kongresa privatne lekarske prakse Srbije 2012. u Beogradu; Udruženje privatnih lekara Srbije;
 • Zlatna plaketa za Srbiju od strane ABI – American Biographical institute; Rejli, Severna Karolina, SAD;
 • Zahvalnica Međunarodnog sajma inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih „6. inventum“, Ilok, Hrvatska;
 • Sertifikat konferencije srpske medicinske dijaspore 2012. „Medicina u svetu i u Srbiji“, Beograd;
 1. godina
 • Diploma „Evropski pronalazač godine 2013“ Dušanki Mandić, doktoru medicinskih nauka za njen istrajan i plodotvoran istraživački rad – AEI (Association Europénne des Inventeurs), Strazbur, Francuska; uručena u Ženevi, Švajcarska;
 • Sertifikati za učešće na simpozijumu „Privatna lekarska praksa Srbije 2013“ u okviru IV internacionalnog kongresa privatne lekarske prakse Srbije 2013. u Beogradu; Udruženje privatnih lekara Srbije;
 1. godina
 • Povelja „Mirko Beljanski“ za profesionalni i naučni doprinos razvoju integrativne medicine; VII Evropski kongres integrativne medicine; Srpsko udruženje za integrativnu medicinu, Beograd;
 • Sertifikat Drugog kongresa za lečenje rana; Srpsko udruženje za lečenje rana, Beograd;
 1. godina
 • Nagrada „Nikola Tesla“, zlatna medalja prim. dr Dušanki Mandić za „Magnetne trake“; izložba „Ekspo-invent 2015“ na 59. međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu; dodeljena od strane Saveza pronalazača Srbije;
 • Sertifikat – 1st International Congress on Psychological Trauma: Prenatal, Perinatal & Postnatal Aspects (PTPPPA), Beograd;
 • The Lifetime Achievement Award – a Golden Cup (Zlatni pehar) za životno delo i izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji izumiteljstva, istraživanja i nauke i uvođenju novih proizvoda, procesa i tehnologija u svakodnevni život ljudi širom sveta; SAIN, Beograd;
 1. godina
 • Oklevél – XX. év a találmányok fényében; IDEA-EXPO, Hodmezvašarhelj, Mađarska;
 1. godina
 • Zlatna povelja dodeljena od strane Saveza pronalazača Srbije povodom obeležavanja pronalazaštva u Srbiji.
bokiБиографија
read more