Едукација

Додатне терапије

МАДУ нова метода лечења, тј. нова технологија у медицини, подразумева примену два медицинска средства. Клопка за гелере и МАДУ трака заснивају своје деловање на магнетском дубинском униполарно оријентисаном пољу. Овако оријентисано магнетско поље, као вид енергије блиске биофизичким механизмима живих бића, дозвољава принципијелне промене у организму, на чему су засновани методолошки принципи и терапијски учинци. Место за биофизичко деловање оваквог поља, одређује се на основу удружених сазнања из више медицинских области, а уз знање из области :

  • РЕФЛЕКСОЛОГИЈЕ –науке о деловању са једног дела тела на други, удаљени део тела;
  • АКУПУНКТУРОЛОГИЈЕ – науке о деловању путем акупунктурних тачака и зона на принципима кинеске традиционалне медицине;
  • ТРАДИЦИОНАЛНИХ  медицинских метода нашег, нама сродних и других народа које су искуствено потврђене;
  • ЛАСЕРОТЕРАПИЈЕ – деловање кохерентним снопом светлости.

Према потреби се уводе и користе и друге допунске методе, углавном из подручја квантно-информативне медицине.

bokiДодатне терапије
read more

Историјат примене Клопке и МАДУ траке

МАГНЕТНА КЛОПКА ЗА ГЕЛЕРЕ је настала у току терапије рањеника. У недостатку лекова против болова примењивани су биомагнети уз чије дубинско деловање је дошло до спонтаних, неинвазивних довлачења гелера под кожу. Изум датира од 1992. године, а децембра 1995. је одобрен патент у Савезном заводу за интелектуалну својину под бр. YU 48431. Претраживањем међународних података сазнаје се да пре тога слично техничко решење није постојало.

 

Медицинско средство Клопка, регистровано је и стављено у промет 2000, а МАДУ трака 2003. године.

 

Нова технологија у медицини је озваничена 2007. године решењем Министарства здравља Републике Србије.

 

Клопка се примењује успешно већ 25 година. Сада је њена примена све чешћа за прецизно одређивање места на којем се налази страно тело, тј. обележавања најближег места за хируршки приступ страном телу. Савремени допринос је значајан и у другим медицинским областима, јер дијагностичке и терапијске могућности при примени неких савремених метода као што су: Нуклеарне магнетске резонанца (НМР) и хирургија Гама ножем нису могуће уколико је у зони рада присутно страно метално тело. То је разлог што је сарадња у овој области све чешћа и када се конзилијарно успешно решавају и овакви случајеви.

Дорађују се нове варијанте и креирају посебни облици Клопки у складу са захтевима и потребама. Још ефикасније повлачење гвожђевитих предмета у краћем периоду омогућено је појавом магнета ретких земаља (лантаноида).

bokiИсторијат примене Клопке и МАДУ траке
read more