Новости

Дегенеративне болести костију

degerativne-bolesti

Тегобе у КОСТИМА, ЗГЛОБОВИМА, МИШИЋИМА су најчешће, јављају се у току живота код већине људи (две трећине човечанства). Услови живота, тешког рада, тренинга код спортиста, присуство повећане телесне тежине узрокују преурањену појаву ових тегоба. Уношење разних отровних материја из животне и радне околине, поједине болести као што је шећерна болест, уз упражњавање лоших навика као што је употреба дувана и алкохола, могу убрзати и погоршати настанак и ток болести, односно оштећења. Старењем организма су ова обољења учесталија, а честа су и проређења костију (остеопороза) што погоршава стање у случају напора или повреда. 

bokiДегенеративне болести костију
read more

ОБНАВЉАЊЕ ТКИВА

Процес обнављања се у нашем организму одвија непрестано. Свакодневно је уочљив на коси, ноктима, кожи, а мање приметан на костима и унутрашњим ткивима. За обнављање ткива неопходно је присуство једне од централних природних сила – магнетског поља. Природно магнетско поље Земље доприноси правилном одвијању процеса обнављања ћелија обухватајући целокупан живи свет. Констатовано је да се интензитет магнетског поља Земље у протеклих 500 година преполовио и да је сав живи свет “гладан” магнетизма. Због тога је увођење додатне терапије одређеним вештачким магнетима који имају карактеристике као природни магнетизам Земље, само појачане индукције, испољило терапијске ефекте. Уз локално дејство МАДУ магнета потврђени су побољшани регенеративни процеси.

obnavljanje-tkiva

 

 

bokiОБНАВЉАЊЕ ТКИВА
read more

Маду терапија – Патент

МАДУ ТРАКА – МЕДИЦИНСКО СРЕДСТВО

МЕЂУНАРОДНО ПАТЕНТНО ОБЈАВЉЕН ПРОНАЛАЗАК 2000. ГОДИНЕ У 117 ЗЕМАЉА СВЕТА (PCT).

ПОСЛЕ ПРЕТРАЖИВАЊА НА СВЕТСКОМ НИВОУ WIPO UN (Светска организација за интелектуалну својину УН) оцењује МАДУ траку као:

ИНОВАЦИЈУ – Novelty (N)

ПРОНАЛАЗАЧКИ КОРАК – Inventive step (IS)

ИНДУСТРИЈСКИ ПРИМЕЊИВУ – Industrial applicability (IA).

 

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛОВАЊА МАДУ МЕТОДЕ СУ:

 

БИОФИЗИЧКО

 • утицај на воду и њену кластерну структуру;
 • утицај на феро, фери и парамагнетике;
 • отварање јонских канала;

БИОХЕМИЈСКО

 • одвија се промена мембранских потенцијала;
 • поспешује се рад К/Na пумпе;
 • синхронизују се ендогене осцилације јона Ca2+;
 • активирају се ензими, посебно металоензими (заступљени 30% у организму);
 • поспешује се стварање аденозинтрифосфата (ATP);

БИОЕЛЕКТРИЧНО

 • повећава се спроводљивост и концентрација дифузибилних и других јона што чини да ћелијска мембрана постаје еквивалентна електричној батерији.

ТЕРАПИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ МАДУ ТРАКЕ:

 • СМАЊУЈЕ БОЛ
 • СМАЊУЈЕ ЗАПАЉЕЊЕ
 • СМАЊУЈЕ ОТОК
 • ПОБОЉШАВА ОКСИГЕНАЦИЈУ И ИСХРАНУ ТКИВА
 • ПОБОЉШАВА ОБНАВЉАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ТКИВА
 • ПОБОЉШАВА (СМАЊУЈЕ) ВИСКОЗИТЕТ СВИХ ТЕЧНОСТИ

Други учинци су у фази истраживања.

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ ДАЈУ ЗА ПРАВО ДА СЕ У ОКВИРУ ТРЕТИРАЊА РАЗЛИЧИТИХ ОБОЉЕЊА ОПРАВДАНО ДОДА И ПРИМЕНИ МАДУ МЕТОДА – МАГНЕТСКОГ ДУБИНСКОГ УНИПОЛАРНО ОРИЈЕНТИСАНОГ ПОЉА.

rezultati-1 

Патентна пријава др Мандић (потврђен патент) унутар које се јасно наводи, као могућа корисност, прибирање феромагнетика у зони потребног дејства.

bokiМаду терапија – Патент
read more