All posts tagged: ИЗМЕШТАЊЕ ГВОЖЂЕВИТИХ СТРАНИХ ТЕЛА ИЗ ОРГАНИЗМА

ИЗМЕШТАЊЕ СТРАНИХ ТЕЛА

Страна тела гвожђевитог порекла, захваљујући МАДУ методи, измештају се ван људског организма.

Поступак подразумева препокривање подручја тела у којем су заостали страни гвожђевити предмети МАДУ Клопком. Распоредом сила магнетског поља у односу на анатомске структуре одређују се путање извлачења страних тела до безбеднијег места у телу, или под саму површину коже, одакле се могу лако хируршки извадити. Нека страна тела се могу годинама чувати на одређеном безбедном месту у телу. На тај начин се спречава њихово померање под утицајем силе Земљине теже (тоњење) и спречава се повређивање других телесних структура. На тешко приступачним повређеним местима, страна тела у организму повређених или рањених остајала би чак и деценијама. Од посебног је значаја сакупљање расутих многобројних страних тела за чије вађење би хируршка интервенција произвела веће ожиљке него само рањавање. У таквим случајевима сакупљање страних тела на мању запремину је могуће и после тога је лакше хируршки одстранити групе магнетично слепљених гелера.

izmestanje-stranih-tela-2

izmestanje-stranih-tela1
 
bokiИЗМЕШТАЊЕ СТРАНИХ ТЕЛА
read more