Latest news

Историјат примене Клопке и МАДУ траке

МАГНЕТНА КЛОПКА ЗА ГЕЛЕРЕ је настала у току терапије рањеника. У недостатку лекова против болова примењивани су биомагнети уз чије дубинско деловање је дошло до спонтаних, неинвазивних довлачења гелера под кожу. Изум датира од 1992. године, а децембра 1995. је одобрен патент у Савезном заводу за интелектуалну својину под бр. YU 48431. Претраживањем међународних података сазнаје се да пре тога слично техничко решење није постојало.

 

Медицинско средство Клопка, регистровано је и стављено у промет 2000, а МАДУ трака 2003. године.

 

Нова технологија у медицини је озваничена 2007. године решењем Министарства здравља Републике Србије.

 

Клопка се примењује успешно већ 25 година. Сада је њена примена све чешћа за прецизно одређивање места на којем се налази страно тело, тј. обележавања најближег места за хируршки приступ страном телу. Савремени допринос је значајан и у другим медицинским областима, јер дијагностичке и терапијске могућности при примени неких савремених метода као што су: Нуклеарне магнетске резонанца (НМР) и хирургија Гама ножем нису могуће уколико је у зони рада присутно страно метално тело. То је разлог што је сарадња у овој области све чешћа и када се конзилијарно успешно решавају и овакви случајеви.

Дорађују се нове варијанте и креирају посебни облици Клопки у складу са захтевима и потребама. Још ефикасније повлачење гвожђевитих предмета у краћем периоду омогућено је појавом магнета ретких земаља (лантаноида).

bokiИсторијат примене Клопке и МАДУ траке